Home Tình yêu - Giới tính Vì sao các ông chồng ít khen vợ đẹp?

Vì sao các ông chồng ít khen vợ đẹp?