Home Uncategorized Những cô gái vàng đã làm rạng danh Việt Nam, không chỉ...

Những cô gái vàng đã làm rạng danh Việt Nam, không chỉ trong bóng đá , mà cả sự tự hào dân tộc, tình yêu cho Tổ quốc và một bản sắc ý chí kiên cường của con người.