Home Việt Nam Lễ ra mắt dự án Pride to Protect

Lễ ra mắt dự án Pride to Protect

Pride to Protect – www.vietnamese-p2p.com là dự án phi lợi nhận và tình nguyện dành cho cộng đồng từ một nhóm các Luật sư và cựu sinh viên trường Luật, với mong muốn được chia sẻ và đồng hành cùng người dân trong các vấn đề pháp lý, tự hào để gìn giữ bản sắc này.

Tại Việt Nam

  • Chia sẻ, tuyên truyền kiến thức  pháp luật thực tiễn đến bà con, những người dân chân lắm tay bùn, tìm kiếm lẽ công bằng, chân lý…
  • Hỗ trợ học bổng cho các sinh viên hoàn cảnh khó khăn, tinh thần hiếu học;
  • Trợ giúp, hỗ trợ và tặng những thực phẩm đến các hoàn cảnh cơ nhỡ, cơ cực…

Tại nước ngoài

  • Bảo vệ  cộng đồng người Việt, chia sẻ về đời sống và văn hóa;
  • Chia sẻ những tấm gương  thành danh  tại hải ngoại, những tấm gương vượt khó, bước qua những thử thách và  đạt được mục tiêu của cuộc đời.