Home Luật di trú Đã Đến Lúc Phải Cải Tổ Luật Di Trú

Đã Đến Lúc Phải Cải Tổ Luật Di Trú

Tòa Bạch Ốc và các thành viên Quốc Hội phải hành động nhanh chóng để cải tổ bộ luật di trú nhằm thực hiện một bộ luật công bằng và nhân đạo có thể đoàn kết các gia đình, tái phát sinh nền kinh tế, và hủy bỏ cụm từ “di trú bất hợp pháp hoặc không có giấy tờ” khỏi cuộc đối thoại trong xứ này. Ngành truyền thông chủng tộc, tiếp cận đến trên 60 triệu người lớn ở Hoa Kỳ, kêu gọi Quốc Hội tích cực tiến hành việc cải tổ di trú bởi vì ít có vấn đề cũng quan trọng cho phúc lợi của đất nước như việc sửa chữa một hệ thống di trú kém hiệu quả, vô nhân đạo và gây nguy hại cho nền kinh tế. Quan trọng hơn nữa, chúng tôi kêu gọi các độc giả của chúng tôi nên liên lạc với các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu của mình để cho họ biết rằng việc cải tổ di trú phải là một ưu tiên quốc gia.

Hệ thống di trú đã thiếu sót chẳng những đối với 12 triệu di dân không có giấy tờ, mà còn đối với công nhân chuyên môn bị ngăn chận không được tham gia vào nền kinh tế Hoa Kỳ do những hạn chế định mức nhập cư, và các bà mẹ, cha, anh chị em của những công dân Mỹ phải đợi nhiều năm để được đoàn tụ với gia đình.

Quốc gia chúng ta cần có những chánh sách di trú bao quát để thay thế một hệ thống thiếu sót với những vụ đột kích, lùng bắt bằng một chính sách có khả năng bảo vệ tất cả các công nhân khỏi bị lợi dụng, cải thiện an ninh nước Mỹ và xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ. Đã đến lúc phải chấm dứt sự chia rẽ giữa công nhân; điều này đã cho phép các doanh nghiệp lớn khai thác cả hai bên. Thật rõ ràng, các công dân lao động và công nhân di trú có một điểm giống nhau – mơ ước có nhà cửa tốt hơn, giáo dục cho gia đình và săn sóc sức khoẻ tốt. Điều này sẽ đem chúng ta lại gần nhau hơn, thay vì tách rời chúng ta. Đoàn kết, chúng ta có thể trở thành một sức mạnh để thay đổi, những thay đổi này sẽ đảm bảo an ninh nhiều hơn cho lực lượng lao động và những điều kiện nhân đạo.

Di trú thường được mô tả như là một vấn đề gai góc và gây chia rẽ. Thật sự không phải vậy. Kể từ khi có việc bãi bỏ quy định về chỉ tiêu dựa trên sắc dân năm 1965 đã gây kỳ thị một số di dân, một sự đồng thuận đang được thực hiện để tiến tới một hệ thống di trú tôn trọng những giá trị căn bản của quốc gia. Những giá trị này bao gồm cơ hội kinh tế, bình đẳng trước luật pháp bất kể nguồn gốc chủng tộc, và một sự đón nhận nồng nhiệt những công nhân nhiều sáng tạo, đầy nghị lực và tham vọng nhứt trên thế giới. Hiện nay, với việc phải đương dầu với sự cạnh tranh nghiêm trọng của công nhân ngoại quốc, điều quan trọng hơn lúc nào hết là thành lập một hệ thống di trú có tầm vóc thế giối. Điều này có lợi cho gia đình, cho cộng đồng và cho nước Mỹ.