Home Contact

Contact

Tôi cứ mãi trăn trở, ưu tư… về người Việt chúng ta. Chúng ta có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này, chúng ta cũng có sự cần cù, trí thông minh và chịu khó, thêm những phẩm hạnh của người phương Đông…, nhưng sao cứ mỗi ngày, đâu đó người Việt vẫn bị coi thường, thậm chí rẻ rúng… Thôi thúc từ những điều này, tôi đã lập ra tổ chức này tại Mỹ với tên gọi là Protection to Pride (tạm dịch là Từ Bảo vệ đến Lòng kiêu hãnh cho người Việt chúng ta, trang web www.vietnamese-p2p.com ra đời từ đó. Các bạn có thể viết, chia sẻ bất kỳ thông tin, câu chuyện nào về người Việt chúng ta với tinh thần bảo vệ cùng nhau và niềm kiêu hãnh được gọi là người Việt.

Liên hệ:
Tòa nhà Woolworth
233 Broadway, New York, NY 10007, USA
Email: contact@vietnamese-p2p.com

Send us a message!

LATEST POSTS

바른정당 출신인 바른미래당 이혜훈 의원이 특정 혁신위원에게 손학규 무료바둑이 대표의 퇴진을...

바른정당 출신인 바른미래당 이혜훈 의원이 특정 혁신위원에게 손학규 무료바둑이 대표의 퇴진을 건의하라고 파라다이스 게임 압력을 넣었다는 바카라 패턴후반기에도 전반기처럼 몸 관리를 잘해서 시즌 끝까지...