Home Du lịch California có thể sẽ là tiểu bang đầu tiên không xài hóa...

California có thể sẽ là tiểu bang đầu tiên không xài hóa đơn bằng giấy

SACRAMENTO, California – California có thể sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp đưa hóa đơn cho khách hàng qua phương tiện điện tử, trừ khi người mua đòi hóa đơn bằng giấy, theo một dự luật vừa được đề nghị.

Dân Biểu Phi Ting (Dân Chủ-San Francisco), tác giả dự luật, hôm Thứ Ba, 8 Tháng Giêng, nói rằng nhiều doanh nghiệp và khách hàng hiện nay không còn xài hóa đơn bằng giấy nữa.

Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn cần phải có một đạo luật để thực hiện bởi vì khách hàng không biết rằng hầu hết hóa đơn có phủ than và các hóa chất bị cấm, nguy hiểm cho trẻ em.

Ông Ting nói thêm là hầu hết khách hàng không biết hóa đơn không thể tái chế và có thể được làm bằng các loại giấy tái chế khác mà trong đó có hóa chất.

Dự luật của Dân Biểu Ting, AB 161, nếu được ban hành, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2022.

Dự luật được giới thiệu đúng vào ngày có một luật hiệu lực ở California, đó là các nhà hàng chỉ được đưa ống hút ra khi nào thực khách yêu cầu.

Hiệp Hội Bán Lẻ California cho biết hiện chưa rõ là nếu dự luật của ông Ting được ban hành, nó sẽ tạo khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào.