Luật Di Trú

Lời khuyên chân tình từ Luật sư Danny Duy về...

Rất nhiều người có hỏi tôi rằng, visa B1/B2- tức là visa du lịch/ thăm thân hoặc họp công tác ngắn hạn tại Mỹ...

Người nhập cư ở biên giới Mexico – Mỹ sẽ ra...

Chúng tôi được biết có một số dịch vụ thiếu đạo đức ở Việt Nam đã tổ chức đưa người Việt qua Mễ Tây...

Hợp thức hóa qua Violence Against Women Act (vawa) – Sự...

Vào cuối năm 2000, Quốc Hội đã thông qua tu chính án về phần di trú của Ðạo Luật Violence Against Women Act (VAWA)...

Luật mới về trả nợ tiền học

Mùa tốt nghiệp đang tới. Và điều này cũng có nghĩa rằng các giấy nợ tiền học cũng theo sát phía sau. Các sinh viên...

Lời Giới thiệu

Chúng tôi cứ mãi trăn trở, ưu tư… về người Việt chúng ta. Chúng ta có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này, chúng ta cũng có sự cần cù, trí thông minh và chịu khó, thêm những phẩm hạnh của người phương Đông…, nhưng sao cứ mỗi ngày, đâu đó người Việt vẫn bị coi thường, thậm chí rẻ rúng… Thôi thúc từ những điều này, chúng tôi đã lập ra tổ chức này tại Mỹ với tên gọi là Pride to Protection (tạm dịch là Tự hào để Bảo vệ) cho người Việt chúng ta, trang web www.vietnamese-p2p.com ra đời từ đó. Các bạn có thể viết, chia sẻ bất kỳ thông tin, câu chuyện nào về người Việt chúng ta với tinh thần bảo vệ cùng nhau và niềm kiêu hãnh được gọi là người Việt.

Thay mặt cho Ban sáng lập: TS.LS Võ Đức Duy

Liên hệ:
Tòa nhà Woolworth
233 Broadway, New York, NY 10007, USA
Email: contact@vietnamese-p2p.com